เลิฟเอเบิ้ลแอนิเมชั่น
 
                         Welcome Stand
 
ออกแบบตัวการ์ตูนต้อนรับ ( Welcome Stand ) โดยนำตัวการ์ตูนของคุณ มาจัดท่าจัดทางให้ดูน่ารัก
ประกอบกับข้อความต้อนรับ หรือ ข้อความดี ๆ ซึ้ง ๆ ของคุณ แล้วนำมาจัดวางเป็น Welcome Display
เพื่อตกแต่งบริเวณหน้างาน หรือจะเป็นข้อความสำหรับขอบพระคุณแขก ผู้มาในงานก็ได้
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นจุดถ่ายรูปได้อีกด้วย

     * มีหลายขนาดให้เลือกนะคะ
          - ขนาดใหญ่ ( มี 2 ขนาดให้เลือกคือ ความสูง 1.3 เมตร และ 1.6 เมตร) เหมาะสำหรับตั้งพื้น หรือ จัดซุ้มสำหรับถ่ายภาพ
          - ขนาดกลาง  ( ความสูง 1 เมตร ) เหมาะสำหรับตกแต่ง จัดซุ้มขนาดเล็ก หรือ สำหรับตั้งโต๊ะหน้างานได้
          - ขนาดเล็ก หรือ Mini Stand เหมาะสำหรับตกแต่ง ตั้งโต๊ะรับประทานอาหาร หรือ โต๊ะลงทะเบียน
 
  :: Welcome Stand ::  
Lovable ออกแบบตัวการ์ตูนต้อนรับ Welcome Stand #1
Lovable ออกแบบตัวการ์ตูนต้อนรับ Welcome Stand #2
   
 
Lovable ออกแบบตัวการ์ตูนต้อนรับ Welcome Stand #3
Lovable ออกแบบตัวการ์ตูนต้อนรับ Welcome Stand #4
   
 
Lovable ออกแบบตัวการ์ตูนต้อนรับ Welcome Stand #5
Lovable ออกแบบตัวการ์ตูนต้อนรับ Welcome Stand #6
   
 
Lovable ออกแบบตัวการ์ตูนต้อนรับ Welcome Stand #7
Lovable ออกแบบตัวการ์ตูนต้อนรับ Welcome Stand #8
   
 
Lovable ออกแบบตัวการ์ตูนต้อนรับ Welcome Stand #9
Lovable ออกแบบตัวการ์ตูนต้อนรับ Welcome Stand #10
   
 
Lovable ออกแบบตัวการ์ตูนต้อนรับ Welcome Stand #11
Lovable ออกแบบตัวการ์ตูนต้อนรับ Welcome Stand #12
   
 
Lovable ออกแบบตัวการ์ตูนต้อนรับ Welcome Stand #13
Lovable ออกแบบตัวการ์ตูนต้อนรับ Welcome Stand #14
   
 
Lovable ออกแบบตัวการ์ตูนต้อนรับ Welcome Stand #15